A A A
BIP

Status prawny

Zespół Szkół im. św. Kingi w Łącku działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz Uchwały nr VIII/1/97 Zgromadzenia Sądeckiej Miejskiej Strefy Usług Publicznych z dnia 19 maja 1997 r. w sprawie aktu założycielskiego Liceum Ogólnokształcącego w Łącku oraz Uchwały nr 59/X/99 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie zmiany nazwy z Zespołu Szkół Rolniczych na Zespół Szkół w Łącku, Uchwały nr. 91/XII/99 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 7 października 1999 r. w sprawie nadania imienia św. Kingi Zespołowi Szkół w Łącku, Uchwały nr. 285/XXXVII/2002 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 lutego 2002 r. oraz nr 48/VI/2003 z dn. 24 kwietnia 2003 r.

Szkoła jest jednostką organizacyjną Powiatu Nowosądeckiego, nie mającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Nadzór pedagogiczny pełni Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie, Delegatura w Nowym Sączu.Opublikował: Piotr Romański
Publikacja dnia: 23.04.2012
Podpisał: Piotr Romański
Dokument z dnia: 17.04.2012
Dokument oglądany razy: 1 258